RISICO'S & UW GEZONDHEID

GGD RICHTLIJNEN

Het landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de behandelaars zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleren of de behandelaars zich houden aan de richtlijnen.


UW GEZONDHEID

Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met zich mee, het is immers een huid-doorborende behandeling. Laat u goed informeren en vertel de waarheid over uw gezondheid. Stel de behandelaar op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. Controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl of de studio waar je een PMU wil laten zetten, een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Zorg dat u goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten voor de behandeling.

 

RISICO'S

Omdat er tijdens het zetten van permanente make-up een wond ontstaat is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe PMU gaat ontsteken.

 

 Let er in ieder geval op dat:

 -         de huid voor het zetten van de PMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en eventueel geschoren met een nieuw wegwerpscheermesje;

 -         de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt, inkt zit in kleine inktcupjes;

 -          tijdens het zetten schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;

 -          de behandelaar tijdens het zetten van de PMU handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een tissue of je huid;

 -          de permanente make-up na afloop wordt verzorgd.

  

 

Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.

 

* neem bij enige twijfel altijd contact op met de studio

GEEN PMU / TOESTEMMING ARTS:

  - op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;

 - op een litteken dat minder dan een jaar oud is;

 - op een plek waar minder dan zes weken geleden PMU is gezet;

- op een plek waar minder dan drie maanden geleden een PMU of tatoeage is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;

- op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;

- als je onder invloed bent van alcohol of drugs;

- als je zwanger bent;

- allergie voor pigmentstoffen, lidocaïne (emla creme) of andere materialen waarmee PMU wordt gezet.

 

 - diabetes

 - hemofilie

 - chronische huidziekte

 - immuunstoornis

 - hart- en vaatafwijkingen

 - kanker / chemo-kuur

 - gebruik van antistollingsmiddelen, antibiotica, ect.

 


TOESTEMMINGSFORMULIER PMU

 

DATUM

1:   ONDERTEKENDE;                                                           

 Naam: 

 

VERKLAART HIERBIJ HET VOLGENDE;

  

- Ik laat op eigen risico, weloverwogen en uit vrije wil deze PMU aanbrengen en heb dit toestemmingformulier naar waarheid ingevuld.

 - Ik heb de behandelaar op de hoogte gebracht van eventueel medicijngebruik, huidproblemen, allergieën, epilepsie en/of overgevoeligheidsreacties.

 - Ik ben vóó­­r de behandeling schriftelijk geïnformeerd over de risico’s van PMU, de nazorg alsmede de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring. Ik heb deze ontvangen per mail;

 - Ik ben op de hoogte dat er toestemming van een arts nodig is als er gezondheidsproblemen zijn zoals bij punt 2A beschreven en de PMU wordt afgeraden bij gezondheidsproblemen zoals beschreven bij 2B en 2C.

 - Ik vind mezelf gezond genoeg om deze permanente make-up te laten zetten en ben ouder dan 18 jaar (er wordt door I. Groeneweg geen pigmentatie aangebracht bij personen onder de 18 jaar zonder schriftelijke toestemming van een ouder of toezichthouder)

 - Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.

 - Ik heb gelezen en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van Studio PMU.

 - Ik ben op de hoogte en ga akkoord met de volgende behandelvoorwaarden :

 

- de betaling van gehele behandeling wordt na de 1e pigmentatie voldaan. Enkel bij het ontstaan van een allergie op de pigmenten wordt tot maximaal 40% van de betaling retour betaald. Met uitzondering van Opfrisbehandelingen/ Na- Behandelingen of Extra Behandelingen deze worden niet retour betaald.

 

- Nabehandelingen dienen 6 - 10 weken na de vorige pigmentatie plaats te vinden. Nabehandelingen na 10 weken en binnen 6 maanden zullen worden berekend als een Extra Behandeling € 55,-.

 

- Gelieve uw afspraak te wijzigen minimaal 24 uur voortijd, wanneer een Na- Behandeling of Controle- Behandeling niet 24 uur voortijd wordt gewijzigd komt deze ter vervallen. Een nieuwe afspraak, binnen 6 maanden zal worden berekend als Extra Behandeling .

 2A: U heeft schriftelijke toestemming nodig van uw arts / dermatoloog bij de volgende gezondheidsproblemen:

 -          Hemofilie / bloedstollingsziektes                                                                                                                      

 -          Diabetes                                                                                                                         

 -          Chronische huidaandoeningen/ eczeem / psoiasis                                                                                                                         

 -          Immuunstoornis                                                                                                            

 -          Hart- en vaatafwijkingen                                                                                              

 -          Verstoorde wondgenezing / stollingsproblemen / Keloïdvorming / Hypo- of hyperpigmentatie                                                                       

-         Oncologische ziektes / Kanker / Chemo-kuur                                        

 2B: PMU wordt afgeraden bij de volgende gezondheidsproblemen:

 -     op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;                                                                          

 -     op een litteken dat minder dan een jaar oud is;                                                        

 -     op een plek waar minder dan zes weken geleden PMU is gezet;                          

 -     op een plek waar minder dan drie maanden geleden een PMU of tatoeage

 is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;                                    

 -     op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;    

 -     als je onder invloed bent van alcohol of drugs;                                                   

 -     als je zwanger bent of borstvoeding geeft;                                                                                                 

-      allergie voor pigmentstoffen, lidocaïne (emla creme) of andere materialen

 waarmee PMU wordt gezet.                                                                                         

 2C:  Specifieke PMU behandelingen worden afgeraden bij de volgende aandoeningen:

 -          Koortslip                                                                                                                       

 -          Blefaritis                                                                                                                       

 2D:  Gebruikt u medicatie?                                                                                                           

             Zo ja welke:………………………………………………………………………………………………………….……….

              Heeft u een te hoge / te lage bloedruk?                                                                             

 

 

 

dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen getoond aan de toezichthouders van GGD en de NVWA.