PRIVACYVERKLARING


 

PRIVACYVERKLARING STUDIOPMU 

 

Hoe we met uw gegevens omgaan:

 

De ingangsdatum van de Europese privacywetgeving (GDPR) is 25 mei 2018. Wij hebben eraan gewerkt te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit privacybeleid is bijgewerkt om u meer inzicht te geven in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken.

 

StudioPMU gebruikt uw gegevens alleen voor: 

o    Persoonlijk contact op te kunnen nemen voor het maken of verzetten van afspraken. 

o    Het versturen van uitnodigingen en/of afspraak-herinneringen. 

o    Aan te kunnen tonen aan toezichthouders van GGD en NVWA dat er toestemming is gegeven en een gezondheidsverklaring is afgegeven. 

o    Indien hier om juridische redenen om gevraagd wordt.

o   Foto's waarop u herkenbaar bent, worden niet zonder toestemming gepubliceerd op social media of gebruikt voor brochures/flyers.

 

 

StudioPMU gebruikt haar gegevens niet voor: 

o    Verkoop van adresgegevens aan derden. 

o    Het versturen van reclame en/of spam.

 

StudioPMU draagt er zorg voor dat: 

o    Uw gegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een veilige omgeving bewaard worden. 

o    Uw gegevens, na het laatste contact met u, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.

o    Op uw verzoek alle betreffende gegevens jegens u onmiddellijk worden vernietigd.