Pigmenten zijn een essentieel onderdeel van de PMU, niet alleen de kleur maar ook de samenstelling, kwaliteit en grote van de moleculen spelen een belangrijke rol. Een pigment moet dus aan verschillende voorwaarden voldoen.

 

Bij studioPMU werken we met verschillende pigmenten; oa van BIOTEK, HC, DMT, AMIEA. Dit zijn kwalitatief hoog staande, veilige pigmenten die voldoen aan de nieuwe Europese REACH wetgeving.

 

Bij permanente make up wordt gebruik gemaakt van zowel anorganische pigmenten (mineralen) en organische pigmenten (koolstof). Beide pigmenten hebben andere kwaliteiten en eigenschappen. Zijn ook beide niet (meer) natuurlijk.

Natuurlijke pigmenten bevatten veel vervuiling, geven juist snel allergische reacties en mogen niet in de huid gebracht worden.

Eerder werden de organische pigmenten gewonnen uit planten of dieren, tegenwoordig worden ze kunstmatig geproduceerd. Hierdoor zijn ze zuiverder en veiliger geworden.

 

Organische pigmenten worden vaker gebruikt, zijn kleurrijker, vaak feller. Ze blijven langer zichtbaar in de huid zichtbaar, sommige ingrediënten gaan nooit meer de huid uit zoals carbon. Organische pigmenten zijn opgebouwd uit koolstof, alcohol en water. 

 

Anorganische pigmenten, zoals omber/ sienna / oker / ultramarijn (aardmineralen) blijven minder lang in de huid maar geven een nog natuurlijker resultaat. Bij anorganische pigmenten is de kans op allergieën het laagst.

 

Anorganische pigmenten bevatten 1 of meerdere metaalionen (ijzeroxides), dit geeft een mooiere zachte kleur. Natuurlijke ijzeroxides bevatten vaak giftige metalen. Synthetische ijzeroxides, die nu in anorganische pigmenten worden gebruikt, bevatten deze metalen niet en zijn kleurvaster.

 

Gelukkig kunnen we ook organische pigmenten combineren met anorganische, om zo de voordelen van beide pigmenten te benutten. Combinaties van organische en anorganische pigmenten worden hybride pigmenten genoemd.  

 

De innovatieve BioResistent steriele kleuren van BioTek zijn hoofdzakelijk anorganisch, hebben een super geconcentreerde formule, zijn veilig, bevatten geen giftige of kankerverwekkende stoffen. Voldoen aan de nieuwe REACH wetgeving. De combinatie met de HC pigmenten, deze zijn hoofzakelijk organisch, geven de stabiele kleur voor lange tijd!

 

Haute Couture-pigmenten van Yevgenia zijn sterke hybride pigmenten waar de organische samenstelling hoger is.

 

De pigmenten worden gebruikt voor natuurlijke, moderne en stijlvolle permanente make up. De HC-pigmenten zijn stuk voor stuk prachtige tinten, hoog geconcentreerd en hebben een hoog kleur behoud na genezing. Vooral de hoge concentratie van kleur maakt de pigmenten bijzonder.

 

HC-pigmenten zijn dus hoog geconcentreerd en enkel te gebruiken door ervaren pmu-specialistes. Een hoge concentratie betekend een snellere opname van het pigment en een langere houdbaarheid in de huid. Het vervagen van HC-pigmenten zal heel geleidelijk zijn.


Regelgeving Pigmenten

 

De veiligheid van pigmenten is in Nederland sinds 2004 wettelijk gewaarborgd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die de chemische en microbiologische contaminatie van tatoeagekleurstoffen onderzoekt.

In het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen zijn de eisen opgenomen waaraan kleurstoffen voor Permanente Make-Up (PMU) moeten voldoen. Naast chemische en microbiologische eisen is in het Warenwetbesluit aangegeven welke informatie er op het etiket moet worden vermeld. 

 

Pigmenten die giftige ingrediënten bevatten, allergische reacties kunnen veroorzaken of op een andere manier schadelijk zouden kunnen zijn, zijn verboden. Helaas voldoen nog niet alle pigmenten in Nederland aan de kwaliteitseisen die de NVWA of REACH stelt.  

 

Vanaf 2022 gaan de strengere regels van REACH van kracht, dit om o.a. Permanente Make Up pigmenten nog veiliger te maken.